Najlepša hvala moji kolegici Katie Meze, ki je tudi PhD študentka v laboratoriju Leemor Joshua-Tor v Cold Spring Harbor Laboratorij, New York. Katie je strukturna biologinja in raziskuje complekse RNK in beljakovin s pomočjo cryo-elektronske mikroskopije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.